Nederlandse pers  1878–1940

In Nederland is net als in andere westerse landen regelmatig gepubliceerd over de vervolging van Armeniërs in het Ottomaanse Rijk. De enkele particuliere persbureaus die aan het einde van de negentiende en begin van de twintigste eeuw in Nederland bestonden richtten zich hoofdzakelijk op binnenlandse en parlementaire verslaggeving, het buitenlandse nieuws werd voor het overgrote deel overgenomen uit Britse en in mindere mate Duitse kranten of was afkomstig van de drie grootste en meest invloedrijke persbureaus in Europa, respectievelijk Reuters news agency in Groot-Brittannië, Wolffs Telegraphisches Bureau in Duitsland en Agence Havas in Frankrijk.

De liberale kranten het Algemeen Handelsblad uit Amsterdam en de Nieuwe Rotterdamsche Courant uit Rotterdam waren toonaangevend in Nederland en vrijwel altijd het eerste met nieuws uit het buitenland, hun berichten werden regelmatig in zijn geheel overgenomen door andere dagbladen. Het Algemeen Handelsblad en de Nieuwe Rotterdamsche Courant waren ook de eerste kranten die aan het begin van de twintigste eeuw op beperkte schaal zelf journalisten naar het buitenland stuurde om eigen, vaak persoonlijk getinte reportages te maken.

De Nederlandse pers was over het algemeen gematigder in haar toon dan de buitenlandse kranten en persbureaus waar ze zich op baseerde.

In de Nederlandse krantenartikelen werd vrijwel uitsluitend aandacht besteed aan de vervolging van Armeniërs, de vervolging van andere christelijke minderheden zoals de Grieken, Assyriërs en Arameeërs werd nauwelijks vermeld.

1878 – 1893

1894 – 1898

1899 – 1904

1905 – 1909

1910 – 1914

1915 – 1918

1919 – 1923

1924 – 1940

top