Formele erkenning

Gaandeweg komt er steeds meer erkenning voor de genocide die tijdens de Eerste Wereldoorlog heeft plaatsgevonden op de christelijke minderheden in het Ottomaanse Rijk. De laatste jaren komt er ook erkenning dat naast de Armeniërs ook Grieken, Assyriërs en Arameeërs slachtoffer zijn geweest van de genocide. Hieronder een verzameling van resoluties en verklaringen van overheden, staatshoofden, internationale instellingen en wetenschappers die expliciet spreken van genocide.

Nederlandse erkenning
In Nederland heeft de Tweede Kamer verschillende keren moties aangenomen waarin de Armeense genocide formeel erkend wordt. In eerste instantie werd de Nederlandse regering in 2004 en 2015 opgeroepen om de Armeense genocide in bilateraal contact met Turkije ter sprake te brengen. In de meest recente moties van 2018 en 2021 wordt de genocide expliciet door de Tweede Kamer erkend en wordt de regering verzocht hetzelfde te doen.

Overheden 

Internationale organisaties 

Staatshoofden & regeringsleiders 

Wetenschappers 

Overige verklaringen & resoluties

top