Geschiedenis

Zowel westerse diplomaten en missionarissen als Armeense overlevenden hebben uitgebreid verslag gedaan van de diverse vervolgingen die Armeniërs en andere christenen troffen tijdens de nadagen van het Ottomaanse Rijk.

Gedeporteerde Armeense moeder met kinderen

Gedeporteerde Armeense moeder met kinderen vlakbij de stad Aleppo in Syrië. (Bron: George Grantham Bain Collection, Library of Congress, USA)

De verslagen en ooggetuigenissen scheppen een eenduidig beeld. Vanaf het einde van de negentiende eeuw hebben Armeense, Griekse, Assyrische en Aramese christenen structurele vervolgingen te verduren gehad die uiteindelijk in 1915 zijn overgegaan in deportaties, massale moordpartijen, onteigening van bezit en vernietiging van cultureel erfgoed.

iWitness: overlevenden getuigen
Portretten van Armeense overlevenden met het verhaal van hun persoonlijke ervaringen. iWitness is een project waarin de getuigenissen van een aantal van de laatste nog levende Armeense overlevenden zijn vastgelegd. Lees verder 

Berichtgeving in de westerse pers
Eind negentiende, begin twintigste eeuw was de krant niet alleen het eerste maar ook het enige massamedium. In de westerse pers werd veelvuldig gepubliceerd over de vervolging van Armeniërs. Lees verder 

Foto's
Naast de geschreven verslagen en ooggetuigenissen bestaat er ondersteunend beeldmateriaal. De foto's die tijdens de Eerste Wereldoorlog ondanks de tegenwerking van de Ottomaanse overheid toch naar buiten zijn gekomen laten weinig aan de verbeelding over. Lees verder 

Nederland en de Armeense kwestie
Nederland had sinds de zestiende eeuw diplomatieke betrekkingen met het Ottomaanse Rijk. Meer over het Nederlandse beleid ten aanzien van de Armeense kwestie en de koloniale belangen die daar een rol in speelde in een artikel van historicus Edwin Ruis. Lees verder 

Nederlandse berichtgeving over de Armeense genocide
In de Nederlandse pers is regelmatig gepubliceerd over de vervolging van Armeniërs in het Ottomaanse rijk. De Nederlandse overheid was ook via eigen diplomatieke kanalen op de hoogte van vervolgingen. Lees verder 

top