Berichtgeving in de westerse pers

Voor de komst van radio, televisie en internet was de krant eind negentiende, begin twintigste eeuw niet alleen het eerste maar ook het enige massamedium. De vervolging van christelijke Armeniërs in het Ottomaanse Rijk was algemeen bekend in de westerse wereld, er werd veelvuldig en uitgebreid in de pers over gepubliceerd. Ook in Nederlandse kranten verschenen regelmatig artikelen. De berichtgeving was voor het merendeel gebaseerd op primaire bronnen, er was een uitgebreid netwerk van westerse diplomaten en missionarissen aanwezig in het Ottomaanse Rijk.

In tegenstelling tot de Nederlandse pers waarin vrijwel uitsluitend de vervolging van Armeniërs aan de orde kwam, werd in de Angelsaksische pers ook in enige mate aandacht besteed aan de Grieken, Assyriërs en Arameeërs, de andere christelijke minderheden die slachtoffer waren van vervolgingen. De Assyriërs en Arameeërs werden destijds meestal benoemd als religieuze groepering zoals Syrisch-orthodoxen, Nestorianen, Chaldeeërs en Maronieten. Incidenteel werden ook Arabieren vermeld.

Amerikaanse pers

Britse pers

Australische pers

top