Colofon

Samenstelling
Peter van der Velden
E-mail: pvdv@armeensegenocide.info

Disclaimer
De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Waar artikelen van derden zijn opgenomen valt de verantwoordelijkheid hiervan toe aan de oorspronkelijke auteur. Aan de inhoud van gegeven informatie kan geen enkel recht worden ontleend.

Copyrights
De inhoud, de samenstelling en de structuur van de content op deze website is auteursrechtelijk beschermd onder Nederlandse en internationale copyrightwetgeving. Het intellectueel eigendom en de daaruit voortvloeiende rechten berusten bij de desbetreffende auteurs en rechtspersonen.

top