De Volksvriend, 27 april 1893
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Uit den Vreemde

Na inzage van de verslagen belangende de vervolging van christenen door Mohammedanen, zegt de V.S. secretaris te Constantinopel, dat de Turksche autoriteiten slechts ten deele te beschuldigen zijn en dat Turksche of Armenische smeders het volk hebben opgehitst.

top