De Volksstem, 28 april 1909
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Christenmoorden

De oude haat van de volgers van Mahomed tegen alle die den naam van Christenen dragen, is weer in nieuwe vlammen uitgeslagen.

Het aantal Christenen, meestal Armeniërs, die tijdens de jongste moordtooneelen in Klein Azië het leven gelaten hebben, bedraagt wel 15,000. Niemand werd gespaard. In Kirihan, tusschen Alexandretta en Aleppo, werden alle kinderen tot den laatsten zuigeling vermoord.

De Armenische stad Hadjin wordt belegerd door een schare vijanden. De laatsten wachten op versterkingen om dan Hadjin uit te moorden. De Armeniërs zijn echter gewapend en hebben versterkingen opgeworpen.

In de oude stad Antiochië is eveneens geplunderd en gemoord.

In Tarsus waren 50 personen gedood in het Armenische stadsgedeelte. De zendingshuizen herbergden 3000 vluchtelingen en waren in staat van verdediging gebracht.

Te Aleppo is de toestand gevaarlijk wegens de aankomst van troepen bloeddorstige stammen.

De zaken staan stil in den ganschen omtrek. Allerwege heerscht schrik en vrees voor het leven.

Zwervende Arabieren stammen, Kurden en Circassiërs vieren hun moord- en plunderzucht bot.

Te Ayas, aan de westkust van de Golf van Alexandretta, zijn 418 moordenaars uit de gevangenis losgelaten. Zij sloten zich dadelijk bij de moordende en plunderende schare aan.

Te Tarsus zijn 5000 personen dakloos.

top