Het Volk, 6 mei 1920
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Het mandaat over Armenië

Nòg grooter plannen

De antirevolutionaire "Standaard" zou wenschen, dat aan Nederland niet het verzoek werd gedaan om een mandaat over Armenië op zich te nemen. Het blad heeft voor dezen wensch intusschen de eigenaardige reden, dat een zelfstandig Armenië op zich zelf reeds onmogelijk is, omdat tal van Armeniërs ook buiten de grenzen van het land wonen. Voegde men echter Armenië met Georgië en Azerbeidzjan samen tot een grooter Kaukasisch Rijk, dan zou, indien Nederland's medewerking voor de schepping en instandhouding van zulk een staatsgemeenschap gevraagd werd, het die ongetwijfeld moeten verleenen.

Het bezwaar van de "Standaard" komt dus eigenlijk hierop neer, dat een enkel mandaat voor Armenië nog niet imperialistisch genoeg is.

top