Het Volk, 21 mei 1913
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Gruwelen in Armenië

St. PETERSBURG, 21 Mei (R.B.) Russische consuls in Armenië hebben mededeeling gedaan van verschilllende bloedbaden, welke de Koerden onder de Armeniërs hebben aangericht.

In verschillende Armenische dorpen is de geheele mannelijke bevolking afgemaakt.

De Russische gezant te Konstantinopel is aangewezen om de noodige maatregelen te treffen teneinde verdere gruwelen te voorkomen.

top