Het Volk, 20 maart 1915
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Een Turksch verhaal

BERLIJN, 19 Maart (E.) Volgens een telegram van het Turksche gezantschap te Teheran zouden Armeniërs, door de Russen opgehitst, ongeveer 30.000 Mohammedanen in de buurt van Vars en Ardahan hebben afgemaakt. De Turksche krijgsgevangenen, door Armeniërs bewaakt, werden met geweerkolven doodgeslagen. De vrouwen en kinderen zijn naar het dichtbesneeuwde gebergte gevlucht en aan de grootste ontberingen blootgesteld. De militaire overheden bevestigen het verhaal in alle bijzonderheden.

top