Het Vaderland, 29 mei 1920
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Aurora

Wij waren hedenmorgen in de Residentiebioscoop genoodigd, om een film te zien, getiteld Aurora met den ondertitel Verkochte Zielen.

De film geeft een afgrijselijk beeld van de gruwelen in Armenië en zij beeldt uit het verhaal van een naar Amerika uit de Armeensche hel ontvlucht meisje. Het verhaal is opgeschreven en ook in het Nederlands uitgegeven.

De film werd in Armenië zelf gemaakt en aan de slachting ontvluchten hebben er in meegespeeld. Dit geeft aan het technisch schier volkomen stuk een bijzondere verve. Hoewel bij het onderwerp kieschheid heeft voorgezeten en men het allerverschrikkelijkste aan de verbeelding heeft overgelaten, is deze film toch de vreeselijkste aanklacht, welke misschien ooit over de wereld is uitgegild. Een aanklacht tegen het Turksche volk, maar ook tegen de heele Christenheid, die al zoo lang geweten heeft, dat in Armenië een Christenvolk werd uitgemoord. De oorlog heeft het proces versneld en verergerd. De Turken vertrouwde de loyaliteit der Armeniërs niet en hij kreeg een prachtig voorwendsel in den eisch van den Duitschen bondgenoot, dat 't voor de Centralen gevaarlijke volkje moest worden weggevoerd.

De Hoofdcommissaris van Politie heeft, onder erkenning dat al 't opzettelijke aan deze prachtfilm van beestachtige ruwheid ontbreekt, de opvoering verboden en wij kunnen zijn verbod begrijpen.

Laten zij, die haar uit ambtsplicht wel zagen, in woord en geschrift de vertolkers zijn van aller Christen- en menschenplicht, het Armeensche volk te helpen. Amerika en Engeland staan aan hun zijde.

top