Het Vaderland, 28 november 1927
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Voor de Armeensche vluchtelingen

Naar wij vernemen, heeft de opbrengst van den verkoop der Armeensche handwerken en bazaar f 2050 bedragen, inclusief belangrijke bijdragen van H.M. de Koningin-Moeder en H.K.H. Prinses Juliana.

top