Het Vaderland, 25 augustus 1923
Bron: Koninklijke Bibliotheek

De vroegere Sultan krijgt geen amnestie

Naar de Kölnische Zeitung verneemt heeft de regeering te Angora een lijst samengesteld met de namen van 150 personen die uitgesloten zullen zijn van de amnestie bij het verdrag van Lausanne beloofd. Onder hen bevinden zich de vroegere sultan, de laatste grootvizier, alle onderteekenaars van het verdrag van Sèvres en de organisatoren van de beweging tot onderdrukking der nationale strijdkrachten.

top