Het Vaderland, 17 april 1924
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Armeensche omkooperij in Turkije

Te Konstantinopel doen, volgens den correspondent van de Manchester Guardian, geruchten de ronde, dat verschillende Turksche ambtenaren zich hebben laten omkoopen door vermogende Armeniërs om hun, ondanks het verbod, vergunning te verleenen om naar Konstantinopel terug te keeren. Er is een interpellatie over deze aangelegenheid gericht tot Ferid Bey, den minister van binnenlandsche zaken.

top