De Tribune, 26 november 1932
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Massa-vlucht van Armeniërs

Uit Bulgarije naar het socialistisch vaderland

In Bulgarije leeft een betrekkelijk sterke Armeensche minderheid, hoofdzakelijk in de industrie- en handelssteden, die daarheen is gevlucht, toen de Armeniërs door de Turken onderdrukt werden.

Na de oprichting van de Sowjet-republiek Armenië, begon een sterke beweging voor terugkeer naar het bevrijde vaderland. Ook onder de proletarische elementen van de Russische emigranten nam deze beweging aan kracht toe, doch zij stiet jarenlang op de tegenwerking van de Bulgaarsche regeering. Eerst in de laatste maanden moest de regeering, onder den druk van de ongehoorde werkloosheid, toegeven.

In den zomer van dit jaar vertrokken reeds honderden Armeensche families. Voor de betere organisatie van de immigratie benoemde de Armeensche Sowjetregeering twee vertegenwoordigers, die begin November het vertrek leiden. Reeds hebben 800 gezinnen het voornemen, naar de Sowjet-Unie te reizen, en zullen in de eerstkomende dagen vertrekken.

top