De Telegraaf, 8 oktober 1917
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Na de Armeniërs de Arabieren

(Van onzen V.-correspondent.)

LONDEN, 7 Oct.

Uit Odessa wordt aan de "Times" gemeld:

Volgens berichten van het front in den Kaukasus heeft Djemal Pasja een reeks massamoorden op de Arabieren in Klein-Azië georganiseerd. Onder de slachtoffers bevindt zich een aantal mannen van groote beschaving, leden van de Arabische commissie, die vóór den oorlog te Parijs werkzaam was, en die als nationale leiders werden beschouwd. Velen hunner werden uitgenoodigd gedurende den oorlog naar Turkije terug te keeren, en met verschillende ambten bekleed. Thans zijn zij gearresteerd en opgehangen.

De moorden staan op één lijn met de slachting, onder de Armeniërs aangericht.

top