De Telegraaf, 30 oktober 1906
Bron: Koninklijke Bibliotheek

De Porte en de onlusten te Erzeroem

Reeds in de vorige week was de stad Erzeroem het tooneel geweest van groote rustverstoringen.

De Koerdische bevolking hield betoogingen tegen de invoering der personeele belasting, waarop de Turksche regeering der mufti aldaar, als leider der oppositie liet gevangen nemen.

De Koerden doodden daarop het politiehoofd van het vilajet, vielen de Armeniërs aan, en namen den generaal-gouverneur der provincie, Ata Bey gevangen.

Zij hebben vervolgens de Porte doen weten, dat Ata Bey gedood zou worden, wanneer men niet afzag van de belastingheffing in hun provincie en de mufti niet onmiddellijk naar Erzeroem teruggezonden werd.

En de Porte gaf op beide punten toe.

Ata Bey is daarop eergisteren in vrijheid gesteld en naar Constantinopel geroepen. Hij zal niet meer naar Erzeroem terugkeren.

top