De Telegraaf, 28 november 1912
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Telegrammen

De Turken deelen wapens uit aan de Koerden
CONSTANZA. 27 Nov. (Reuter). De bladen te Constantinopel melden, dat er wapens zijn uitgedeeld onder de Muzelmansche bevolking van Kharpout. (Een stad in Kourdistan, een vilajet van Klein-Azië. Red.)

De Armeniërs vragen om wapens
CONSTANZA. 27 Nov. (Reuter). Naar aanleiding van het vermoorden van den hoofdinspecteur de Armenische scholen in het vilajet Van en van een Armenischen priester hebben 2000 Armeniërs een telegram aan de regeering gezonden, waarin zij aandringen op het verdeelen van wapens onder de Armeniërs.

top