De Telegraaf, 27 september 1912
Bron: Koninklijke Bibliotheek

De onlusten in Armenië

CONSTANTINOPEL, 27 Sept. (Tel.) De Armenische patriarch deelt mede, dat een aantal Circassiërs twee Armeniërs uit de streek Mouche in het vilajet Van doodden.

Het Koerden-hoofd Mehmet wordt in het Armenische dorp Ressovan belegerd. Twee Armeniërs werden gedood door de Turksche troepenafdeeling, uitgezonden om het dorp te bevrijden.

Op het door den vertegenwoordiger van het Armenisch patriarchaat ingediende protest, antwoordde de minister van Binnenlandsche Zaken, dat de aanslagen wel zouden ophouden bij de aankomst ter plaatse van de nieuwbenoemde vali's, die gisteren naar hun standplaats vertrokken zijn.

top