De Telegraaf, 20 december 1905
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Ter dood veroordeeld

De Antwerpenaar Edouard Joris is, wegens den aanslag op het leven van den Sultan te Konstantinopel, gepleegd op den 21n Juli, ter dood veroordeeld.

Dezelfde straf is uitgesproken over vier Armeniërs. Bij verstek zijn nog veroordeeld zestien andere beschuldigden, die zich reeds vroeger uit de voeten hadden gemaakt.

De "Petit Bleu" teekent hierbij aan:

De kwestie is nu maar te weten, of ons gouvernement spoedig genoeg maatregelen zal weten te treffen, om Joris te onttrekken aan de voortvarende Turksche justitie. Wij moeten hem doen uitleveren overeenkomstig de verdragen, waarvan het doen naleven nu van zeer veel belang is.

top