De Telegraaf, 2 juli 1906
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Schandelijk optreden tegen Armeniërs

Een dag of veertien geleden trokken, naar aan de "Polit. Corr." uit Constantinopel gemeldt wordt, eenige Armenische huisgezinnen, van alle bestaansmiddelen ontbloot, in het geheel 25 personen, uit het villajet Erzerum over de grens om naar Russisch grondgebied uit te wijken.

Op het oogenblik, dat zij over de grens trokken, vuurden Turksche grenssoldaten op hen en doodden 12 mannen.

De Wali van Erzerum, Ada Bey, bij wien wegens dit voorval een klacht was ingediend, heeft in vereeniging met den militairen commandant de onmiddelijke bestraffing bevolen der schuldige soldaten, die op ongewapende lieden schoten.

Dit voorval heeft 14 dagen geleden plaats gehad. Nu eerst wordt 't gemeld.

Hoeveel namelooze ellende wordt daar op de Balkan geleden, zonder dat men er in beschaafd Europa ooit iets van te hooren kreeg?

top