De Telegraaf, 13 mei 1913
Bron: Koninklijke Bibliotheek

De Porte en Armenië

CONSTANTINOPEL, 12 Mei. (Reuter). Een communiqué meldt, dat de groot-vizier de Armeensche delegatie op zeer welwillende wijze ontving en beloofde, de noodige maatregelen te zullen nemen, om de veiligheid in de Armeensche provincies te verzekeren. De emigranten uit Macedonië zullen niet naar Armenië gezonden worden.

top