Tilburgsche Courant, 21 oktober 1910
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Hongersnood

In het hoofdzakeljjk door Armeniërs bewoonde dorp Eghin in Anatolië heerscht hevige hongersnood. In de laatste dagen zijn 80 personen aan den hongersnood gestorven.

top