Tilburgsche Courant, 20 juni 1911
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Turkije - Nieuwe moordenaarijen

Blijkens telegrammen in Londensche bladen, wordt er in Armenië weer verschrikkelijk huisgehouden.

Uit verschillende deelen van Armenië, namelijk uit Biltris, Diarbekir en Moesj komen onrustbarende berichten over het vermoorden van Armeniërs door de Koerden.

De Armeensche patriarch heeft de hulp ingeroepen der Turksche regeering en vestigde de aandacht op den onhoudbaren toestand, die in deze streken heerscht.

Vele Armeniërs werden vermoord, vrouwen en kinderen mishandeld en huizen in brand gestoken.

Hoe lang zal dit nog moeten duren!

top