De Standaard, 24 maart 1888
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Buitenlandsch Overzicht

Amsterdam, 23 Maart 1888

Hoe donker sommigen de toekomst van het Oostersch vraagstuk inzien, bemerkte men uit de beschouwingen, gisteren meegedeeld. Op het oogenblik echter is nog weinig verandering, 't zij ten kwade of ten goede te speuren.

De Bulgaren moeten besloten zijn op de verklaring van den sultan, aangaande de onwettigheid der verkiezing van vorst Ferdinand, eenvoudig niet te antwoorden. Intusschen neemt de regeering militaire maatregelen. Nu is 't vrij zeker, dat de sultan om gezegd antwoord ook niet zeer verlegen zit. Doch achter de Porte staat allereerst Rusland, dat wel niet zal dulden, dat het uitstel afstel worde. In zulke omstandigheden nu krijgen de pessimistische beschouwingen, gisteren vermeld, zekeren grond. Opmerkelijk is, dat de Porte voortgaat troepen te zenden naar de Oostenrijksche grenzen.

Intusschen is de Porte in een andere moeilijkheid geraakt – een zeer oude. De patriarch van Armenië heeft namelijk een onderhoud gehad met den Sultan over de hernieuwde vervolgingen der Armeniërs. Het onderhoud heeft een ongunstigen afloop gehad, en nu dreigt de patriarch zijn ontslag te zullen nemen. 't Kan de bron worden van verreikende moeilijkheden, vooral thans.

top