De Standaard, 19 januari 1882
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Buitenland

Lord Dufferin, de Engelsche gezant te Konstantinopel is werkelijk door den Sultan in gehoor ontvangen. Men verzekert, dat er slechts gesproken is over de Armenische quaestie. De Sultan heeft op een behendige wijze de vertragingen opgehelderd, die in de uitvoering der hervormingen ontstaan zijn, en opnieuw verzekerd, dat die zaak steeds de Porte bezig houdt.

Dies, laat ons hopen!

Eveneens volgens bericht uit Konstantinopel heeft de Egyptische minister Cherif-pacha een wetsontwerp gereed gemaakt, regelende de bevoegdheid der Egyptische Kamer van notabelen. Het heeft o.a. ook ten doel invoering der ministerieele verantwoordelijkheid, erkenning van een volledig recht der Kamer op toezicht, met beperking der rechten van den Khedive.

top