Rotterdamsch Nieuwsblad, 26 september 1883
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Turkije

Uit Varna wordt aan de Daily News geseind, dat de onverwachte terugkeer van lord Dufferin naar Konstantinopel een groote opschudding in die stad heeft veroorzaakt. Dagelijks vergaderen de ministers, om te beraadslagen over het toepassen van Art. 61 van het tractaat van Berlijn, betreffende het Armenische vraagstuk, want men zegt, dat de Britsche gezant zich hiermede zal bezig houden, dadelijk na zijn terugkomst. Het Ottomaniscbe kabinet heeft volgens denzelfden berichtgever besloten, Christenen tot gouverneurs en onder-gouverneurs te benoemen, overal waar de Armenische bevolking de meerderheid uitmaakt.

Ook de Times-correspondent te Konstantinopel maakt gewag van de ontsteltenis aldaar door lord Dufferin's terugkomst verwekt, doch voegt er bij, dat er geen grond voor bestaat.

top