De Rijnbode, 24 februari 1926
Bron: Groene Hart Archieven

Christen vervolgingen in Armenië

Omdat er weinig nieuws in den internationalen rommelpot is, willen we in dit overzicht de aandacht eens vestigen op een serie lezingen met lichtbeelden, welke ds. Berron hier te lande houdt over den verschrikkelijken nood van het Armenische volk.

Een bevolking van millioenen Armeensche christenen is tijdens den oorlog door de Turken uit hun woonsteden verdreven en als kudden vee opgejaagd in de richting van Mesopotamië, voor zoover zij althans niet reeds onmiddelijk werd vermoord. Op dezen tocht hadden de ongelukkigen honger en dorst, jammer en ellende te verduren, om nog maar te zwijgen van de aanvallen van rooversbenden en de martelingen, die zij van hun begeleiders doorstaan moesten. Het gevolg van een en ander was, dat meer dan een millioen Armeniërs den dood vond en de overigen thans ondergebracht zijn in vluchtelingenkampen, voornamelijk in Syrië, Griekenland en Frankrijk.

top