Het Nieuws van den Dag, 22 augustus 1900
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Gemengd Nieuws

David Benjamins, voorheen predikant in Armenië, die voorzien is van aanbevelingsbrieven van invloedrijke personen uit ons land, meldde zich Zaterdag jl. bij gegoede ingezetenen te Baarn aan, om een bijdrage voor reisgeld, waarmee hij zijn vrouw en kinderen uit Armenië naar hier wenscht te laten overkomen. Van dezen heer, die zelf een halfjaar in Engeland in het hospitaal moest doorbrengen, zijn verscheidene familieleden in Armenië vermoord.

top