Nieuwe Tilburgsche Courant, 16 september 1900
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Turkije

LONDEN, 14 Sept. De Times verneemt uit Konstantinopel: Men vreest tegen den 23en voor Armenische onlusten, weshalve extra voorzorgen genomen zijn. Eenige arrestatiën hebben plaats gehad.

top