Nieuwe Rotterdamsche Courant, 7 september 1914
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Armenië

Blijkens een hier te lande ontvangen schrijven, vertoefde in het begin van Augustus de heer L.C. Westenenk, inspecteur-generaal van Anatolië, nog te Konstantinopel, voor besprekingen met de Turksche regeering. Zijn staf van medewerkers was toen nog niet gecompleteerd. De heer Westenenk hoopte echter spoedig te kunnen vertrekken naar zijn arbeidsveld, Oostelijk Klein-Azië.

top