Nieuwe Rotterdamsche Courant, 7 mei 1913
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Armenië

BERLIJN, 7 Mei. (Part.) De Süd Slavische Correspondenz verneemt uit Konstantinopel: De berichten uit Armenië zijn van dien aard, dat men de beweging, die daar thans ontstaat, niet als een van voorbijgaanden aard kan beschouwen. Russische agenten steunen haar. Volgens een consulair bericht uit Adana leeft de bevolking daar voortdurend in vrees voor moordpartijen.

Dezer dagen verspreidde zich een gerucht dat Armeniërs vermoord worden. Duizenden Armeniërs, mannen, vrouwen en kinderen vluchten uit de dorpen in den omtrek van Adana, en bestormden de vreemde consulaten. Op het bericht, dat te Adana gemoord werd, wapenden zich de Koerdische boeren om de christenen te vermoorden en dan naar Adana te trekken om wraak te nemen op de Armeniërs. Den Armenischen vicaris van Adana en den geestelijken gelukte het de gemoederen te bedaren. Er zijn troepen in gereedheid gebracht, om een aanval van de dorpelingen te verhinderen, die intusschen eenige Armeniërs overvallen en gewond hebben. Van het dorp Ingsjes, een uur van Adana, vluchtten de Armeniërs naar het spoorwegstation, toen het bericht verspreid werd dat er mannen met knuppels kwamen om de christenen dood te slaan. De stationchef verdedigde met zijn personeel het station en telegrafeerde om gendarmerie, die juist aankwam, toen de menigte het station bestormen wilde.

De Turksche overheid had een groote hoeveelheid vlugschriften in beslag genomen, waarin voor de Russische heerschappij in Armenië propaganda gemaakt wordt. Naar verluidt, heeft de Porte den gezant St. Petersburg last gegeven, bij de Russische regeering te protesteeren tegen de houding van den Russischen consul in Armenië.

top