Nieuwe Rotterdamsche Courant, 5 november 1914
Bron: Koninklijke Bibliotheek

De oorlog

De correspondent van het Russische blad Nowojo Wremja te Tiflis seint dat de oorlog met Turkije in den heelen Kaukasus groote geestdrift verwekt. Armeniërs hebben verscheidene afdeelingen vrijwilligers gevormd.

Uit Batoem wordt bericht dat de Turksche consul een week voor den aanval van de Turksche vloot is vertrokken. Aan de grenzen werd het bericht van den oorlog met gejuich door de Russische soldaten begroet.

top