Nieuwe Rotterdamsche Courant, 3 december 1912
Bron: Koninklijke Bibliotheek

De Armeniërs

Naar de Daily Telegraph uit Konstantinopel verneemt, hebben de Armeniërs besloten, bij de mogendheden aan te dringen op uitvoering van het verdrag van Berlijn te hunnen opzichte. Daarin erkent Turkije het recht der mogendheden om toezicht te houden op hervormingen, die Turkije zich verbond toe te passen in de streken door Armeniërs bewoond, en op de maatregelen, die het zou nemen om hen tegen de Circassiërs en Koerden te beschermen.

top