Nieuwe Rotterdamsche Courant, 3 januari 1913
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Turkije

BERLIJN, 20 Mei. (Part.) Uit Konstantinopel wordt aan de Berliner Zeitung am Mittag geseind: De Armenische kwestie, die er alleen nog maar aan ontbrak, wordt weer acuut. De meer of minder overdreven berichten, die uit alle Armenische provincies van Klein-Azië en Koerdlstan komen, melden dat er slachtingen onder de Armeniërs zijn geweest of op handen zijn. Het Fransche gezantschap heeft bij den Armenischen patriarch inlichtingen gevraagd. Op grond hiervan verwacht men de tusschenkomst van Frankrijk. Eenige provinciale stadhouders hebben troepen tot bescherming van de Armeniërs gevraagd. De wali van Adana heeft daar 2000 man met kanonnen heen gezonden. De metropoliet van Ismid meldt aan het patriarchaat, dat Turken en Tsjerkessen uit wraak over de moorden, op Turken in Macedonië gepleegd, de Armenische dorpen Hendek en Keremet hebben laten plunderen en met slachtingen hebben laten bedreigen.

top