Nieuwe Rotterdamsche Courant, 24 september 1912
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Uit Armenië

SALONIKI, 23 September. De toestand in Armenië wordt met den dag ernstiger. De Armeensche patriarch heeft uit Bitlis en Moecha onrustbarende berichten ontvangen. De Koerden, gesteund door den kaimakam, vorderen van de boeren den afstand de helft hunner bezittingen.

In het district Psank eischen de Koerden van de Armenische landbouwers het opbrengen van de kafir-belasting, en zij hebben verscheidene boeren, die weigerden die belasting te betalen, gedood of gewond.

top