Nieuwe Rotterdamsche Courant, 21 mei 1912
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Armenië

BERLIJN, 20 Mei. (Part.) Uit Konstantinopel wordt geseind: Het Armenische patriarchaat hier heeft van den aartsbisscbop in Monastir (Klein-Azië) een telegram ontvangen, dat de bevolking daar vreest voor een slachting onder de christenen. In het heele land heerscht volkomen anarchie. De Armenische dorpen worden door de benden uitgeplunderd en dan meestal in brand gestoken. De bandieten zijn zoo brutaal, dat zij zelfs Turksche gendarmen aanvallen, ontwapenen en mishandelen.

top