Nieuwe Rotterdamsche Courant, 18 juli 1914
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Armenië

De Turksche regeering heeft den heer C.P. Vijverberg, civiel-ingenieur, benoemd tot inspecteur van Publieke Werken in Turksch Armenië. Zijn standplaats zal Erzeroem zijn.

De heer Vijverberg is oud-ingenieur van den waterstaat en oud-hoofdingenieur van den waterstaat in Siam.

top