Nieuwe Rotterdamsche Courant, 14 september 1910
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Buitenlandsch nieuws

Naar Armenische bladen melden, heeft de regeering in Boven-Armenië een geheim genootschap van revolutionairen ontdekt. Verschillende hoofden van Koerdenstammen steunen de beweging, die geleid wordt door Sjerif pasja, die nog niet zoo heel lang geleden een opstand in Anatolië wist te verwekken. In de provincies Sannoen en Garzan gaan de Koerden de Armeniërs te lijf als in de goeden ouden tijd van Abdoel Hamid, verzekeren dezelfde Armenische bladen. Zij zetten hun slachtoffers gevangen, wanneer zij bang zijn dat deze zich bij de bevoegde autoriteiten zullen beklagen.

top