Nieuwe Rotterdamsche Courant, 11 juni 1913
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Armenië

Het Berliner Tageblatt laat zich uit St. Petersburg seinen:

"Voor enkele maanden heeft de Russische regeering een verzoek om tusschenkomst van een Armenisch comitë ontvangen, doch het afgeslagen. Thans acht zij evenwel den tijd gekomen om in overleg met Engeland en Frankrijk in Armenië op te treden, ten einde er de beloofde hervormingen te doen invoeren. De Armeensche patriarch is van dit voornemen op de hoogte gebracht."

"Een Armeensch comité zal te St. Petersburg worden opgericht, gelijk het reeds te Londen en Parijs bestaat."

"Rusland is overtuigd, dat Duitschland gebruik zou maken van de gelegenheid, indien het thans weer geen gehoor gaf aan de wenschen der Armeniërs."

top