Nieuwe Rotterdamsche Courant, 10 september 1914
Bron: Koninklijke Bibliotheek

De oorlog

Volgens een telegram uit Konstantinopel aan de Times is de diplomatieke pressie van de Entente mogendheden op de Turkse regeering niet zonder invloed gebleven. Ook de Italiaanse gezant zou Turkije hebben aangemaand zich buiten den oorlog te houden. Bovendien schijnen de reservisten zeer afkeerig van een oorlog. De kans dat Turkije zich rustig houdt, is dus gestegen, al is er nog een sterke partij, die van gewapende inmenging gebiedsuitbreiding en andere voordeelen verwacht.

Van de toegezegde hervormingen in Armenië zal voorlopig wel niets komen. Kolonel Hoff, de Noorsche inspecteur-generaal voor de zuidelijke wilajets, is althans met zijn staf teruggeroepen.

top