Nieuwe Rotterdamsche Courant, 10 mei 1914
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Buitenlands nieuws

Een commissie, bestaande uit Talaat bei, Turksch minister van binnenlandsche zaken, Halil bei, president van den Staatsraad en graaf Ostrorog, eerste rechtsgeleerd raadsman der Porte, heeft de laatste dagen met de Inspecteurs-generaal voor de hervormingen in Klein-Azië beraadslaagd over de rechten en bevoegdheden, die de heeren Westenenk en Hoff zullen hebben om de hervormingen ten uitvoer te leggen.

Volgens den Kostantinopelitaanschen correspondent der Daily Telegraph is over de hoofdpunten eenstemmigheid verkregen en blijven nog slechts bijzaken ter regeling over.

De Inspecteurs-generaal zullen tien jaar in Turkschen dienst blijven.

top