Nieuwsblad van het Noorden, 6 september 1919
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Buitenland

Armenië, dat tot de erfenis van Turkije behoort en aan Amerika in beheer zou worden gegeven, blijft ook nog op de agenda staan. De correspondent van de "Tribune" te Washington zegt, dat Engeland erop aandrong, dat Amerika 200.000 soldaten zoo spoedig mogelijk naar Armenië zou zenden. Een Amerikaansch vlootofficier, die juist ernaar gevraagd is, zeide dat het staatsdepartement 50.000 had aangeraden. De Britten zeiden echter, dat dat aantal te klein was. De "Tribune" gelooft dat er in Amerika een gróóte oppositie zal zijn tegen een protectoraat over Armenië, vooral als er zooveel mannen voor noodig zijn.

top