Nieuwsblad van het Noorden, 3 november 1932
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Provinciaals nieuws - Winschoten

WINSCHOTEN, Gisteravond trad voor de Geref. Vrouwenvereeniging in de zaal achter de Geref. kerk alhier als spreekster op mej. Cato de Witte, secretaresse der Morgenlandzending, te Utrecht. Nadat de presidente, mevr. Berghuis, de vergadering had geopend met een hartelijk welkom, gaf zij het woord aan de spreekster, die sprak over, "De arbeid der Morgenland-zending onder de Chr. Armeniërs", met lichtbeelden. Spr. sprak eerst over de Chr. Armenische vluchtelingenkampen bij Aleppo, daarna toonde ze aan door lichtplaten de ellendige toestanden der Chr. Armeniërs. Met stille aandacht werd zij aangehoord, waarna mr. J. Wedeven haar een woord van dank bracht.

Gister had in hetzelfde gebouw een verkoop plaats van Oostersch hand- en weefwerk waarvan zeer druk gebruik werd gemaakt.

De collecte met den verkoop van goederen bracht op f 176.06.

top