De Nieuwe Koerier, 7 oktober 1909
Bron: Gemeente Archief Roermond

De moorden te Adana

Het Duitsche gezantschap heeft bij de Porte een eisch ingediend tot schadevergoeding voor de verliezen door Duitsche onderdanen geleden gedurende de jongste moorden bij Adana. De Fransche en Italiaansche gezantschappen hebben eveneens eischen, welke zij binnenkort zullen indienen. De Italianen verlangen 100.000 lire.

top