Nieuwe Amersfoortsche Courant, 5 april 1893
Bron: Archief Eemland

Buitenlandsch Overzicht

In Klein-Azie is het ook niet in orde, voortdurend hebben er gevechten plaats tusschen Mohammedanen en Armenische Christenen. De regeeringsambtenaren passen een eenvoudig middel toe om de onlusten te beperken; zoodra er een twist voorvalt, stoppen zij, zonder naar de oorzaak eenig onderzoek te doen, de Armeniërs achter de tralies. Ruim 250 zitten nu reeds gevangen. De Amerikaansche gezant heeft ook een protest ingediend bij de Porte, omdat van een brief uit Armenië, onder het zegel van het Amerikaansche consulaat verzonden, het zegel verbroken is.

top