Nieuwe Amersfoortsche Courant, 31 juli 1889
Bron: Archief Eemland

Buitenland

In Armenië gaat het niet veel beter – doch daar schijnt de Porte niet besloten, eenige concessie door het congres te Berlijn vastgesteld, toetestaan. Men meldt, dat een hooggeplaatst ambtenaar onlangs aan den Sultan voorgesteld heeft aan Armenië een christelijken goeverneur te schenken, die de Kurden in bedwang kon houden en het vredelievende en ontwikkelste deel der bevolking kon bevredigen.

Dit voorstel is zeer slecht opgenomen, en geen der christelijke amtenaren in Turkije zal het weder op de proppen durven brengen. Zoolang de Turksche Regeering zoo is samengesteld als nu, zal zoiets niet licht gebeuren.

Bovendien schijnt de Porte kracht tot verzet geput te hebben uit de redevoering van Lord Salisbury. Deze staatman zeide onlangs in het Lagerhuis, dat hij liever de Christenen in Armenië aan hun lot overliet, dan zich in onaangenaamheden wikkelen met den sultan. Doch door de Porte zoo in de gelegenheid te stellen de door haar geteekende traktaten te ontduiken, kan Salisbury de Turksche Regeering nooit een dienst bewijzen.

top