Maas- en Roerbode, 3 september 1989
Bron: Gemeente Archief Roermond

Turkije

De Daily News verneemt uit Konstantinopel dat de Porte voortgaat, de Engelsche bladen te confiskeeren, die de Armenische en Kretensische toestanden behandelen, Vijf-en-twintig personen, uit Armenië gekomen om tegen Kurdische roovers te getuigen, werden gekerkerd. Te Athene loopt het gerucht, dat er eene proclamatie ophanden is, verklarende dat Kreta ingelijfd is bij Griekenland. De Grieksche Regeering weigert dit gerucht tegen te spreken. Een Kretensisch comité van bijstand heeft zich te Athene gevormd.

top