Maas- en Roerbode, 29 juni 1904
Bron: Gemeente Archief Roermond

Armenië

KONSTANTINOPEL, 28 Juni. De Engelsche gezant heeft, bij den Sultan op gehoor, dezen te verstaan gegeven, dat Europa verplicht zou wezen krachtige maatregelen te nemen, indien de toestand der Armeniërs niet verbeterde. Men spreekt van nieuwe moorden.

top