Maas- en Roerbode, 27 augustus 1907
Bron: Gemeente Archief Roermond

Turkije - Uit Armenië

De Armenisch Gregoriaansche patriarch heeft een nota tot de Porte gericht, waarin hij verlangt, dat aan den treurigen toestand der Armeniërs in enkele streken van Anatolië, vooral in de wilajets Van, Bitlis en Erzeroem, een einde gemaakt wordt. De nota wijst er o.a. op, dat onlangs in het dorp Suluk in het wilajet Bitlis Armeniërs, die volstrekt geen revolutionairen waren, werden vermoord; dat in het wilajet Van het klooster van Akhtanar verwoest is, onder voorwensel, zich daar Armenische revolutionnairen verborgen hadden; en dat in het wilajet Erzeroem de Armeniërs uit de dorpen worden verdreven, om in hun plaats Turkschen vluchtelingen gelegenheid te geven zich te vestigen.

top